Säkerhetsobservation

En säkerhetsobservation är en risk (sak eller händelse) som kan äventyra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen eller i undervisningsmiljön. Anmäl alltid risker!

Nära ögat

En nära ögat-anmälan ska göras när en händelse i arbets-/undervisningsmiljön var en nära ögat-situation, d.v.s. nästan ett olycksfall. Anmäl alltid nära ögat-situationer!