Turvallisuushavainto

Turvallisuushavainto on riski (asia tai tapahtuma) joka voi vaarantaa terveyttä ja turvallisuutta työpaikalla tai oppimisympäristössä. Ilmoita aina riskeistä!

Läheltä piti

Läheltä piti ilmoitus tehdään, kun tapahtuma työ-/oppimisympäristössä oli läheltä piti-tilanne, eli melkein onnettomuus. Ilmoita aina läheltä piti-tilanteet!